Cargando eventos

 

Nota importante: Prevista replanificación de datas cando cese o estado de alarma

Programa:

Curso Executivas Nivel 1. Liderado, creatividade e empoderamento feminino

Módulo 1. Habilidades fundamentáis e equipos de traballo.

Módulo 2. Xestionando persoas.

Módulo 3. Potenciar o talento persoal (1ª Parte).

Módulo 4. Potenciar o talento persoal (2ª Parte).

Módulo 4. Xestión do éxito e transición á alta dirección.

 

Este curso impartirase de luns a venres en horario de 16.30 a 20.30h. Por coincidencia do venres día 1 de maio, festividade nacional, esta sesión pasará a impartirse o luns 4 de maio. 

 

Curso Executivas Nivel 1. Liderazgo, creatividad y empoderamiento femenino

Módulo 1. Habilidades fundamentales y equipos de trabajo.

Módulo 2. Gestionando personas.

Módulo 3. Potenciar el talento personal (1ª Parte).

Módulo 4. Potenciar el talento personal (2ª Parte).

Módulo 5. Gestión del éxito y transición a la alta dirección.

 

Este curso se impartirá de lunes a viernes en horario de 16.30 a 20.30h. Debido a que el viernes día 1 de mayo es festividad nacional, la sesión correspondiente se traslada al día 4 de mayo. 

 

Ver programa completo aquí